Zdjęcia

Rozmieszczenie wykwitów skórnych w ospie wietrznej

Dziecko z ospą wietrzną powikłaną nadkażeniem bakteryjnym wykwitów wiatrówkowych


Dziecko z ospą wietrzną powikłaną ciężkim nadkażeniem bakteryjnym wykwitów wiatrówkowych


Dziecko z ospą wietrzną powikłaną zapaleniem móżdżku: drzące, niewyrażne pismo, drżenie rąk i nieprawidłowa koordynacja ruchów przy próbie "palec-nos”
Dziecko z ospą wietrzną powikłaną obniżeniem liczby płytek krwi